hypertension

โรคความดันโลหิตสูงมีอาการอย่างไร

hypertension

                ในปัจจุบันนี้เรื่องของความดันโลหิตสูงนั้นก็เป็นเรื่องที่คนส่วนใหญ่นั้นก็มักที่จะเป็นกันมากยิ่งขึ้นเลยในตอนนี้ดังนั้นเราจึงควรที่จะต้องยิ่งให้ความสนใจมากๆด้วยจะยิ่งดีเพราะถ้าหากเรายิ่งให้ความสนใจกับเรื่องของโรคความดันโลหิตสูงแล้วนั้นก็จะทำให้เราไม่ต้องเจอกับโรคเหล่านี้อีกด้วย

                ซึ่งโรคความดันโลหิตสูงนั้นต้องบอกเลยว่าเป็นโรคที่อย่าปล่อยไว้เลยเพราะว่าจะเป็นเรื่องที่ยากต่อการรักษาเพราะอาจจะเกิดการแข็งตัวของหลอดเลือดก็ได้อีกเช่นกันซึ่งถ้าปล่อยไว้ก็อาจจะทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนขึ้นมาอีกไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจวาย โรคอัมพาต โรคไตวายเรื้อรังซึ่งเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่เราเองก็ควรที่จะต้องยิ่งให้ความระมัดระวังให้มากๆด้วยจะดีที่สุด

                และที่สำคัญในเรื่องของโรคความดันโลหิตสูงนั้นเราจะต้องระวังตัวเองอย่าให้ความดันโลหิตสูงจนเกินไปจะเป็นอันตรายกับเราเองอย่างยิ่งด้วย ความดันโลหิตที่ควรระวัง สูงเล็กน้อย 140 – 159 (mm/Hg)  90 – 99 (mm/Hg) สูงปานกลาง 160 – 179 (mm/Hg) 100 – 109 (mm/Hg)  อาการที่พบได้บ่อยก็จะเป็นอาการปวดศรีษะ มึนงงศรีษะ คลื่นไส้อาเจียน อันนี้จะเป็นอาการที่พบได้บ่อยอีกด้วย

                สาเหตุของความดันโลหิตสูงนั้นส่วนมากก็จะหาสาเหตุไม่ได้ดังนั้นเราจึงควรที่จะต้องยิ่งให้ความสนใจกันอย่างที่สุดด้วยและหมั่นที่จะต้องตรวจสุขภาพร่างกายของตนเองอยู่เสมอด้วยจะยิ่งดีเพราะหากเรารู้จักที่จะดูแลร่างกายของตัวเองแล้วนั้นก็จะทำให้เราไม่เสี่ยงต่อการเป็นโรคความดันโลหิตสูงด้วยนั้นเอง

                เราจึงควรที่จะต้องทานอาหารที่ไม่มีไขมันมากจนเกินไปด้วยจะยิ่งดีเพราะถ้าหากเราทานอาหารที่มีไขมันมากและสะสมกันในทุกๆวันแล้วนั้นก็จะยิ่งเกิดอันตรายขึ้นกับเราเองอย่างยิ่งด้วย เรื่องนี้จึงเป็นเรื่องหนึ่งที่เราเองก็ควรที่จะต้องยิ่งให้ความสนใจกันให้มากๆด้วยจะดีที่สุด

                และหากเรารู้จักที่จะให้ความสนใจในตรงนี้แล้วนั้นเชื่อว่าร่างกายของเราก็จะไม่เจอกับโรคภัยไข้เจ็บอีกด้วย เราจึงควรที่จะต้องให้ความสนใจกันเป็นพิเศษด้วยในเรื่องของร่างกายที่ไม่ให้เกิดโรคความดันโลหิตสูงขึ้นมาเพราะอาจจะเกิดอันตรายกับชีวิตได้อีกเช่นกัน

                เรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่เราเองก็จะมองข้ามผ่านไปไม่ได้เลยเพราะถ้าหากเรามองข้ามไปแล้วเราอาจจะเกิดความดันโลหิตที่มากขึ้นและจะเป็นอันตรายกับร่างกายของเราเองได้อีกด้วย

Related Post

โรคโลหิตจางหรือธาลัสซีเมียมีอาการอย่างไรโรคโลหิตจางหรือธาลัสซีเมียมีอาการอย่างไร

ธาลัสซีเมีย

                ในปัจจุบันนี้เรื่องของโรคโลหิตจางหรือธาลัสซีเมียนั้นเป็นโรคที่เกี่ยวกับเลือดหรือเกิดจากพันธุกรรมจากแม่และพ่อมาสู่ลูกได้ ซึ่งโรคโลหิตจางนั้นก็จะเป็นการผิดปกติทางพันธุกรรมระดับยีน ทำให้การสร้างฮีโมโกลบินซึ่งเป็นโปรตีนที่เป็นส่วนสำคัญของเม็ดเลือดแดงผิดปกติ และทำให้เม็ดเลือดแดงถูกทำลายง่ายอีกด้วย                 กลุ่มคนที่เป็นธาลัสซีเมียนั้นก็จะมีอาการที่มีความแตกต่างกันออกไปอย่างมากเลยไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่มีอาการและกลุ่มที่ไม่มีอาการซึ่งกลุ่มที่มีอาการนั้นก็จะมีอาการแสดงออกมาชัดเจนบ้างหรือไม่ชัดเจนบ้างขึ้นอยู่กับร่างกายของแต่ละคน ซึ่งคนที่ไม่มีอาการธาลัสซีเมียนั้นก็สามารถที่จะใช้ชีวิตได้ตามปกติแต่อาจจะส่งผลต่อลูกของตนเองได้ในอนาคตเพราะลูกก็อาจจะเป็นพาหะธาลัสซีเมียได้อีกเหมือนกัน                 อาการของคนที่เป็นโรคโลหิตจางหรือธาลัสซีเมียนั้นก็จะมีความแตกต่างกันออกไปอย่างถ้าเป็นรายที่มีอาการปานกลางนั้นก็จะเป็นอาการของร่างกายมีความซีด หรือซีดแล้วมีอาการเหนื่อยร่วมด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราเองก็ควรที่จะต้องระวังด้วยเนื่องจากว่าอาการซีดนั้นจะทำให้ร่างกายขาดเลือดซึ่งเลือดไปเลี้ยงร่างกายไม่พอจึงทำให้เกิดอาการเวียนหัวหรือมึนหัวได้ง่ายอีกด้วย                 สิ่งนี้จึงเป็นเรื่องหนึ่งที่ดีและสำคัญอย่างมากเลยที่เราเองก็ควรที่จะต้องให้ความสนใจและใส่ใจเพราะถ้าหากเรายิ่งให้ความสนใจและใส่ใจในตนเองแล้วนั้นจะทำให้ร่างกายของเราไม่มึนหัวง่ายและมีความสุขมากยิ่งขึ้นด้วย เราจึงควรที่จะต้องให้ความสนใจกับเรื่องของโรคโลหิตจางให้มากๆด้วยจะยิ่งดีเพราะว่าหากเราได้ให้ความสนใจกับเรื่องของโรคโลหิตจางแล้วนั้นจะทำให้เรามีความสุขอีกด้วย                 หลากหลายอย่างในตอนนี้เราจึงควรที่จะต้องเลือกทานของที่ให้การบำรุงเลือดให้มากๆด้วยเพราะการที่เราได้ทานของที่บำรุงเลือดมาแล้วนั้นก็จะทำให้เรามีความสุขอย่างที่สุดเลย เราจึงควรที่จะต้องให้ความสนใจและใส่ใจเป็นพิเศษด้วยจะยิ่งดีเพราะอย่างน้อยในเรื่องของโรคโลหิตจางนั้นก็เป็นเรื่องที่ดีและสำคัญกับเราเองอย่างมากที่สุดเลย                 เพราะว่าโรคโลหิตจางนั้นจะส่งผลต่ออนาคตได้อีกด้วยเราจึงควรที่จะต้องใส่ใจให้มากๆด้วยร่างกายของเราจะยิ่งแข็งแรงและมีความสุขมากยิ่งขึ้นด้วยนั้นเอง เรื่องนี้จึงควรที่จะต้องอย่ามองข้ามผ่านเลยจะดีที่สุดเพราะการที่เราไม่เป็นโรคโลหิตจางนั้นก็จะดีต่อร่างกายของเราอีกด้วย

Health

ทำความเข้าใจการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองทำความเข้าใจการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง

การรักษาแบบประคับประคอง

อาจจะกล่าวได้ว่าวิธีการรักษาผู้ป่วยในวาระสุดท้ายคือสิ่งที่หลายต่อหลายครอบครัวให้ความสำคัญอย่างมาก ส่วนหนึ่งก็เพราะว่าหากผู้ป่วยได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีจนถึงวันสุดท้ายบนโลกนี้ ก็จะทำให้สามารถเตรียมตัวพร้อมรับกับความตายได้เป็นอย่างดี  อย่างไรก็ดี หากว่าคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่อยากศึกษาการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง มาดูพร้อมๆ กันดีกว่าว่าเราควรทำความเข้าใจในเรื่องใดบ้าง  โรคใดบ้างที่ต้องทำการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง  หลายๆ คนก็คงจะสงสัยใช่หรือไม่ว่า โรคใดบ้างที่ต้องทำการรักษาแบบประคับประคอง ซึ่งโรคที่ต้องทำการรักษาแบบประคับประคองมีดังต่อไปนี้  1.โรคมะเร็ง  สำหรับโรคแบบแรกที่หลายๆ คนพอจะเดาได้ก็คือ โรคมะเร็งนั่นเอง อาจจะกล่าวได้ว่าโรคมะเร็งเป็นโรคที่คร่าชีวิตคนไทยเป็นจำนวนมาก ซึ่งโรคมะเร็ง ส่วนมากจะเกิดขึ้นจากพฤติกรรมหรือการใช้ชีวิต บางคนก็เกิดจากกรรมพันธุ์ อย่างไรก็ดี การป่วยโรคมะเร็ง หากว่าเป็นระยะแพร่กระจายแล้ว ก็ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ แน่นอนเลยว่าการดูแลแบบประคับประคองย่อมเป็นทางเลือกที่เหมาะสมมากที่สุด เพื่อลดการเจ็บป่วยหรือทุกข์ทรมาน จากการรักษา ซึ่งอาจไม่เห็นผล เนื่องจากระยะของโรคเพิ่มมากขึ้นแล้ว  2.โรคไต 

Health

ยาพ่นแก้เจ็บคอยี่ห้อไหนดียาพ่นแก้เจ็บคอยี่ห้อไหนดี

ยาพ่นแก้เจ็บคอ

เดี๋ยวนี้มีอาการเจ็บคอมานิดหน่อยก็ระแวงไปหมดว่าเราติดโควิดหรือยังนะ แต่พอตรวจก็ไม่เจอ ก็คงจะเป็นหวัดธรรมดา แต่ที่ไม่ธรรมดาก็คงจะเป็นอาการเจ็บคอที่ขอบอกเลยว่ากินอะไรก็ไม่อร่อย เพราะแค่กลืนน้ำลายก็เจ็บเหมือนมีคนเอามีดมากรีดคอ จะกินอะไรแข็งๆ และฝืดคอคงทรมานน่าดู แต่จะให้กินโจ๊กกับข้าวต้มคงจะเบื่อแย่ ดังนั้นเรามาบรรเทาอาการเจ็บคอด้วยการใช้ยาพ่นแก้เจ็บคอกันเลยดีกว่า โดยทั่วไปแล้ว ถ้ามีอาการเจ็บคอ คุณหมอก็จะให้ยาแก้อักเสบมา แต่รู้สึกว่าไม่ค่อยจะชุ่มคอสักเท่าไหร่ ยาพ่นแก้เจ็บคอจะช่วยได้เป็นอย่างดี ซึ่งยาพ่นแก้เจ็บคอก็มีอยู่หลายยี่ห้อ  แต่ละยี่ห้อก็จะมีส่วนประกอบที่แตกต่างกันออกไป ไม่ว่าจะเป็นสารสกัดจากธรรมชาติหรือส่วนผสมของตัวยาจากแพทย์แผนปัจจุบัน มาดูกันเลยดีกว่าว่าจะมียาพ่นแก้เจ็บคอยี่ห้อไหนดี  Dentiste’ Mouth Spray Zinc Pyridinium ยาพ่นคอขวดเล็กๆ ที่อัดแน่นไปด้วยสารสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติมากถึง 14 ชนิด บวกกับแร่ธาตุสังกะสีและ CPC ทำให้มีสรรพคุณที่หลากหลาย

Health