ธาลัสซีเมีย

โรคโลหิตจางหรือธาลัสซีเมียมีอาการอย่างไร

ธาลัสซีเมีย

                ในปัจจุบันนี้เรื่องของโรคโลหิตจางหรือธาลัสซีเมียนั้นเป็นโรคที่เกี่ยวกับเลือดหรือเกิดจากพันธุกรรมจากแม่และพ่อมาสู่ลูกได้ ซึ่งโรคโลหิตจางนั้นก็จะเป็นการผิดปกติทางพันธุกรรมระดับยีน ทำให้การสร้างฮีโมโกลบินซึ่งเป็นโปรตีนที่เป็นส่วนสำคัญของเม็ดเลือดแดงผิดปกติ และทำให้เม็ดเลือดแดงถูกทำลายง่ายอีกด้วย

                กลุ่มคนที่เป็นธาลัสซีเมียนั้นก็จะมีอาการที่มีความแตกต่างกันออกไปอย่างมากเลยไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่มีอาการและกลุ่มที่ไม่มีอาการซึ่งกลุ่มที่มีอาการนั้นก็จะมีอาการแสดงออกมาชัดเจนบ้างหรือไม่ชัดเจนบ้างขึ้นอยู่กับร่างกายของแต่ละคน ซึ่งคนที่ไม่มีอาการธาลัสซีเมียนั้นก็สามารถที่จะใช้ชีวิตได้ตามปกติแต่อาจจะส่งผลต่อลูกของตนเองได้ในอนาคตเพราะลูกก็อาจจะเป็นพาหะธาลัสซีเมียได้อีกเหมือนกัน

                อาการของคนที่เป็นโรคโลหิตจางหรือธาลัสซีเมียนั้นก็จะมีความแตกต่างกันออกไปอย่างถ้าเป็นรายที่มีอาการปานกลางนั้นก็จะเป็นอาการของร่างกายมีความซีด หรือซีดแล้วมีอาการเหนื่อยร่วมด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราเองก็ควรที่จะต้องระวังด้วยเนื่องจากว่าอาการซีดนั้นจะทำให้ร่างกายขาดเลือดซึ่งเลือดไปเลี้ยงร่างกายไม่พอจึงทำให้เกิดอาการเวียนหัวหรือมึนหัวได้ง่ายอีกด้วย

                สิ่งนี้จึงเป็นเรื่องหนึ่งที่ดีและสำคัญอย่างมากเลยที่เราเองก็ควรที่จะต้องให้ความสนใจและใส่ใจเพราะถ้าหากเรายิ่งให้ความสนใจและใส่ใจในตนเองแล้วนั้นจะทำให้ร่างกายของเราไม่มึนหัวง่ายและมีความสุขมากยิ่งขึ้นด้วย เราจึงควรที่จะต้องให้ความสนใจกับเรื่องของโรคโลหิตจางให้มากๆด้วยจะยิ่งดีเพราะว่าหากเราได้ให้ความสนใจกับเรื่องของโรคโลหิตจางแล้วนั้นจะทำให้เรามีความสุขอีกด้วย

                หลากหลายอย่างในตอนนี้เราจึงควรที่จะต้องเลือกทานของที่ให้การบำรุงเลือดให้มากๆด้วยเพราะการที่เราได้ทานของที่บำรุงเลือดมาแล้วนั้นก็จะทำให้เรามีความสุขอย่างที่สุดเลย เราจึงควรที่จะต้องให้ความสนใจและใส่ใจเป็นพิเศษด้วยจะยิ่งดีเพราะอย่างน้อยในเรื่องของโรคโลหิตจางนั้นก็เป็นเรื่องที่ดีและสำคัญกับเราเองอย่างมากที่สุดเลย

                เพราะว่าโรคโลหิตจางนั้นจะส่งผลต่ออนาคตได้อีกด้วยเราจึงควรที่จะต้องใส่ใจให้มากๆด้วยร่างกายของเราจะยิ่งแข็งแรงและมีความสุขมากยิ่งขึ้นด้วยนั้นเอง เรื่องนี้จึงควรที่จะต้องอย่ามองข้ามผ่านเลยจะดีที่สุดเพราะการที่เราไม่เป็นโรคโลหิตจางนั้นก็จะดีต่อร่างกายของเราอีกด้วย

Related Post

โรคความดันโลหิตสูงมีอาการอย่างไรโรคความดันโลหิตสูงมีอาการอย่างไร

hypertension

                ในปัจจุบันนี้เรื่องของความดันโลหิตสูงนั้นก็เป็นเรื่องที่คนส่วนใหญ่นั้นก็มักที่จะเป็นกันมากยิ่งขึ้นเลยในตอนนี้ดังนั้นเราจึงควรที่จะต้องยิ่งให้ความสนใจมากๆด้วยจะยิ่งดีเพราะถ้าหากเรายิ่งให้ความสนใจกับเรื่องของโรคความดันโลหิตสูงแล้วนั้นก็จะทำให้เราไม่ต้องเจอกับโรคเหล่านี้อีกด้วย                 ซึ่งโรคความดันโลหิตสูงนั้นต้องบอกเลยว่าเป็นโรคที่อย่าปล่อยไว้เลยเพราะว่าจะเป็นเรื่องที่ยากต่อการรักษาเพราะอาจจะเกิดการแข็งตัวของหลอดเลือดก็ได้อีกเช่นกันซึ่งถ้าปล่อยไว้ก็อาจจะทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนขึ้นมาอีกไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจวาย โรคอัมพาต โรคไตวายเรื้อรังซึ่งเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่เราเองก็ควรที่จะต้องยิ่งให้ความระมัดระวังให้มากๆด้วยจะดีที่สุด                 และที่สำคัญในเรื่องของโรคความดันโลหิตสูงนั้นเราจะต้องระวังตัวเองอย่าให้ความดันโลหิตสูงจนเกินไปจะเป็นอันตรายกับเราเองอย่างยิ่งด้วย ความดันโลหิตที่ควรระวัง สูงเล็กน้อย 140 – 159 (mm/Hg)  90 – 99 (mm/Hg) สูงปานกลาง 160 – 179 (mm/Hg) 100 – 109 (mm/Hg)  อาการที่พบได้บ่อยก็จะเป็นอาการปวดศรีษะ มึนงงศรีษะ คลื่นไส้อาเจียน

Health

โรคซึมเศร้าเป็นอย่างไรโรคซึมเศร้าเป็นอย่างไร

depression

                ในปัจจุบันนี้เรื่องของปัญหาเกี่ยวกับโรคซึมเศร้านั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งที่สำคัญอย่างมากที่สุดเลยที่จะมองข้ามไปไม่ได้เพราะทุกวันนี้คนที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคซึมเศร้านั้นก็มีอย่างมากมายเลย เราเองจึงควรที่จะต้องให้ความสนใจกันให้มากที่สุดด้วยจะยิ่งดีเพราะหากเราได้รู้จักที่จะป้องกันไม่ให้ตนเองนั้นเป็นซึมเศร้าได้ก็จะดีอย่างที่สุดเลย                 เพราะการที่เราเป็นซึมเศร้านั้นก็มักที่จะเกิดปัญหาต่างๆตามมาได้ดังนั้นเราจึงควรที่จะต้องอย่าเครียดกับปัญหานั้นนานๆหรือถ้าเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาก็จะต้องรีบหาทางออกให้ได้ไวที่สุดเพื่อตัวเราเองและเราก็จะต้องให้ความสนใจในตรงนี้ด้วยจะดีที่สุดเพราะถ้าหากเรายิ่งให้ความสนใจในตรงนี้แล้วนั้นจะทำให้เราหลุดพ้นจากโรคซึมเศร้าไปได้อีกด้วย                 โรคซึมเศร้านั้นจะเป็นแบบโรคที่มีความเครียดอยู่ในตนเองและไม่มีใครรับฟัง เก็บปัญหานั้นๆไว้คนเดียวจนเกิดความเก็บกดหรือความอึดอัดขึ้นมาอันนี้จึงเป็นเรื่องที่เราเองก็ควรที่จะต้องยิ่งให้ความสนใจกันอย่างมากด้วยจะยิ่งดีเนื่องจากว่าถ้าหากเรายิ่งได้ให้ความสนใจแล้วจะทำให้เราไม่เป็นโรคซึมเศร้าได้ง่ายอีกด้วย                 คนที่เป็นโรคซึมเศร้านั้นก็อยากที่จะต้องมีผู้รับฟังและผู้เข้าใจในความรู้สึกของเค้าด้วยเพราะถ้าไม่มีผู้รับฟังแล้วนั้นก็อาจจะนำไปสู่การคิดฆ่าตัวตายกันได้ในที่สุดด้วย เรื่องนี้จึงถือว่าเป็นเรื่องที่เราเองก็ควรที่จะต้องให้ความสนใจมากๆด้วยจะยิ่งดีแล้วก็อย่าทำให้ตัวเราไปจมอยู่กับความทุกข์ใจนานๆจะไม่ทำให้เรานั้นอึดอัดใจด้วย                 และคนที่เป็นโรคซึมเศร้านั้นจะรู้สึกว่าเหมือนเราขาดอะไรไปเลยรู้สึกชีวิตไม่มีความสุข เศร้าใจ หม่นหมอง หงุดหงิดหรือกังวลใจ ไม่สบายใจ ขาดความสนใจต่อคนรอบข้างอีกด้วย สิ่งนี้จึงเป็นเรื่องที่เราเองก็ควรที่จะต้องอย่ามองข้ามผ่านไปเลยจะเป็นเรื่องที่ดีอย่างมากเพราะหากเรารู้จักที่จะดูแลจิตใจของเราเองให้ดีแล้วก็จะยิ่งมีความสุขที่สุดด้วย                 หลากหลายอย่างในตอนนี้เป็นเรื่องที่เราเองก็ควรที่จะต้องยิ่งให้ความสนใจกันอย่างมากด้วยจะดีที่สุดเพราะว่าสุขภาพจิตใจของเรานั้นเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากเลยที่จะมองข้ามไปไม่ได้เพราะหากเรามองข้ามไปแล้วก็อาจจะทำให้เราเกิดซึมเศร้าได้โดยไม่รู้ตัวอีกด้วย                 เราจึงควรที่จะต้องยิ่งให้ความสนใจมากๆด้วยจะยิ่งดีเพราะสุขภาพจิตที่ดีของเรานั้นจะทำให้เราเกิดความสดใสได้อย่างยิ่งด้วย

Health