Day: March 8, 2022

depression

โรคซึมเศร้าเป็นอย่างไรโรคซึมเศร้าเป็นอย่างไร

                ในปัจจุบันนี้เรื่องของปัญหาเกี่ยวกับโรคซึมเศร้านั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งที่สำคัญอย่างมากที่สุดเลยที่จะมองข้ามไปไม่ได้เพราะทุกวันนี้คนที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคซึมเศร้านั้นก็มีอย่างมากมายเลย เราเองจึงควรที่จะต้องให้ความสนใจกันให้มากที่สุดด้วยจะยิ่งดีเพราะหากเราได้รู้จักที่จะป้องกันไม่ให้ตนเองนั้นเป็นซึมเศร้าได้ก็จะดีอย่างที่สุดเลย                 เพราะการที่เราเป็นซึมเศร้านั้นก็มักที่จะเกิดปัญหาต่างๆตามมาได้ดังนั้นเราจึงควรที่จะต้องอย่าเครียดกับปัญหานั้นนานๆหรือถ้าเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาก็จะต้องรีบหาทางออกให้ได้ไวที่สุดเพื่อตัวเราเองและเราก็จะต้องให้ความสนใจในตรงนี้ด้วยจะดีที่สุดเพราะถ้าหากเรายิ่งให้ความสนใจในตรงนี้แล้วนั้นจะทำให้เราหลุดพ้นจากโรคซึมเศร้าไปได้อีกด้วย                 โรคซึมเศร้านั้นจะเป็นแบบโรคที่มีความเครียดอยู่ในตนเองและไม่มีใครรับฟัง เก็บปัญหานั้นๆไว้คนเดียวจนเกิดความเก็บกดหรือความอึดอัดขึ้นมาอันนี้จึงเป็นเรื่องที่เราเองก็ควรที่จะต้องยิ่งให้ความสนใจกันอย่างมากด้วยจะยิ่งดีเนื่องจากว่าถ้าหากเรายิ่งได้ให้ความสนใจแล้วจะทำให้เราไม่เป็นโรคซึมเศร้าได้ง่ายอีกด้วย                 คนที่เป็นโรคซึมเศร้านั้นก็อยากที่จะต้องมีผู้รับฟังและผู้เข้าใจในความรู้สึกของเค้าด้วยเพราะถ้าไม่มีผู้รับฟังแล้วนั้นก็อาจจะนำไปสู่การคิดฆ่าตัวตายกันได้ในที่สุดด้วย เรื่องนี้จึงถือว่าเป็นเรื่องที่เราเองก็ควรที่จะต้องให้ความสนใจมากๆด้วยจะยิ่งดีแล้วก็อย่าทำให้ตัวเราไปจมอยู่กับความทุกข์ใจนานๆจะไม่ทำให้เรานั้นอึดอัดใจด้วย                 และคนที่เป็นโรคซึมเศร้านั้นจะรู้สึกว่าเหมือนเราขาดอะไรไปเลยรู้สึกชีวิตไม่มีความสุข เศร้าใจ หม่นหมอง หงุดหงิดหรือกังวลใจ ไม่สบายใจ ขาดความสนใจต่อคนรอบข้างอีกด้วย สิ่งนี้จึงเป็นเรื่องที่เราเองก็ควรที่จะต้องอย่ามองข้ามผ่านไปเลยจะเป็นเรื่องที่ดีอย่างมากเพราะหากเรารู้จักที่จะดูแลจิตใจของเราเองให้ดีแล้วก็จะยิ่งมีความสุขที่สุดด้วย                 หลากหลายอย่างในตอนนี้เป็นเรื่องที่เราเองก็ควรที่จะต้องยิ่งให้ความสนใจกันอย่างมากด้วยจะดีที่สุดเพราะว่าสุขภาพจิตใจของเรานั้นเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากเลยที่จะมองข้ามไปไม่ได้เพราะหากเรามองข้ามไปแล้วก็อาจจะทำให้เราเกิดซึมเศร้าได้โดยไม่รู้ตัวอีกด้วย                 เราจึงควรที่จะต้องยิ่งให้ความสนใจมากๆด้วยจะยิ่งดีเพราะสุขภาพจิตที่ดีของเรานั้นจะทำให้เราเกิดความสดใสได้อย่างยิ่งด้วย

Health